Reünisten

Herendispuut Quadruplus telt momenteel ruim 60 Reünisten. Dit zijn de leden die hun studie hebben afgerond en nu succesvolle functies in het bedrijfsleven bekleden. Herendispuut Quadruplus kent een Reünistenvereniging. Deze vereniging heeft enkele malen per jaar een activiteit of een weekend. Zo kunnen de leden van Herendispuut Quadruplus altijd met elkaar in contact blijven en hun netwerken verbreden.